Monday, 8 January, 2007

वेड बनून जगण्यात खरी मजा आहे

शहाणं बनून शहाण्या सारखं सगळेच जगत असतात

सुख दुःखाला आपल्या ते व्यवहारानं भागत असतात

व्यवहार हा विसरून सारा गाणं गाण्यात खरी मजा आहे

कुणासाठी तरी अस वेड बनून जगण्यात खरी मजा आहे

वर्षाकाळी आकाशात काळे मेघ जमणारच

वृष्टीतून सृष्टी माया आपल्यावर करणारच

पाऊस पडू लागला की शहाणी माणसं शिंकू लागतात

छत्री आणि रेनकोटच महत्त्व ते घोकू लागतात

एक वेडा गिरक्या घेत तेव्हा पावसात भिजत असतो

येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा म्हणत असतो

पैशाच मोल शहाण्या इतकं कुणालाच कळत नसत

पण एक पैसा देऊन पाऊस घेणं त्यांना वळत नसत

व्यवहार हा विसरून सारा गाणं गाण्यात खरी मजा आहे

कुणासाठी तरी असं वेडं बनून जगण्यात खरी मजा आहे

वसंत आपल्या कुंचल्यानं सारी सृष्टी रंगवू लागतो

जीवन गाणं कोकीळ कुहु कुहु गाऊ लागतो

गाणं म्हणल की शहाणा माणूस सरसावणारच

कुठला राग कुठली बंदिश सांगून तुम्हाला घाबरवणारच

एक वेडा तेव्हा आपल्याच नादात गात असतो

आपल्याच तालात आपल्याच सुरात न्हात असतो

गाण्याचा कायदा शहाण्या इतका कुणालाच कळत नाही

पण बेधुंद होऊन गाण्याचा फायदा मात्र त्याला वळत नाही

व्यवहार हा विसरून सारा गाणं गाण्यात खरी मजा आहे

कुणासाठी तरी अस वेड बनून जगण्यात खरी मजा आहे

1 comment:

  1. Have you seen the new India search engine www.ByIndia.com they added all the cool features of popular products like MySpace, YouTube, Ebay, Craigslist, etc. all for free to use and specifically for India. Anyone else try this yet?

    ByIndia.com First to Blend Search, Social Network, Video Sharing and Auctions Into One Seamless Product for Indian Internet Users.

    ReplyDelete

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express