Thursday, 3 January, 2008

1 जानेवारी ची संध्याकाळ

नेहमी प्रमाणे संध्याकाळी मी ऑफिस मधुन घरी जात होतो. लोकल मध्ये जास्त गर्दी नव्हती.
एक भिकारी आणि त्याची बायको भिक मागत होते. खटकण्याची गोष्ट म्हणजे तो भिकारी casio चा पियानो घेउन भिक मागत होता

No comments:

Post a Comment

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express