Thursday, 11 January, 2007

अशक्य काहीच नाही

जेंव्हा तुमची नजर

प्रथम एका नजरेशी भिडते

लक्ष केवळ इकडेच द्या

काय तुमचे ह्रदय बोलते.

या दुनियेबाहेर अनुभवा

एक वेगळीच दुनिया

लक्षात ठेवा पहिल्या प्रेमाचीच

आहे ही किमया.

होऊन जा बेचैन

केवळ तिला पाहण्यास

हळूच घ्या मिठित

ती स्वप्नात आल्यास.

आठवनींत तिच्या

होऊन जा बेधुंद

श्वासात तुमच्या दरवळू द्या

केवळ तिचाच सुगंध.

भेटून एकदा तिला

सांगा जे मनात आहे ते,


अशक्य काहीच नाही.

No comments:

Post a Comment

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express