Thursday, 8 November, 2007

ती कोण होती कुणास ठाऊक....

ती कोण होती कुणास ठाऊक, पण

ती दिसली मात्र क्षणभरच होती...

ती कोण होती कुणास ठाऊक, पण

ती स्वप्नात मात्र माझ्या आली होती..

ती कोण होती कुणास ठाऊक, पण

ती हसत मात्र तुझ्यासारखीच होती..

ती कोण होती कुणास ठाऊक, पण

ती दिसत मात्र तुझ्यासारखीच होती....!!!!

No comments:

Post a Comment

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express